Misyon ve Vizyon

Misyon

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa standartlarına uygun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Üstün nitelikte hekim yetiştirmeyi, kaliteli tedavi hizmeti sunmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerini desteklemeyi, tıp araştırmaları alanında yüksek kaliteli araştırmalar üretmeyi, ilgili kuruluşlar ve enstitülerle aktif işbirliği yapmayı Düzce ilinde ve Türkiye’de hekimlik eğitimi ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunmayı ve ürettiklerini toplumla paylaşmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitiminin yanı sıra sağlık hizmetlerinde ve bilimsel araştırmalarda önde gelen tıp fakültelerinden biri olmak.