Tıp Fakültesi Dekanlığı

          Tıp Fakültesi 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve ilk öğrencisini 1996 yılında almıştır. Tıp Fakültemiz 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 
      Fakültemizde Entegre Eğitim Sistemi içinde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin başlıca özelliği Dönem I, II, III derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesidir. Tıp Fakültesi ilk mezunlarını 2001–2002 eğitim öğretim yılında vermiştir.  
      Tıp Fakültesi bünyesinde yılda 3 sayı olarak “Düzce Tıp Fakültesi Dergisi” ile “Konuralp Tıp Dergisi” adında 2 ayrı bilimsel dergi çıkarılmaktadır. Tıp Fakültesi Dergisi 1999 yılından günümüze 27 sayı olarak yayınlanmış ve elektronik ortamda yayınlarını okuyucuları ile paylaşmaya başlamıştır. Her iki dergide  İndex Copernicus Doaj, Ulakbim Türk Tıp Dizini, Pleksus Türk Medline ve Ebsco indexleri tarafından taranmakta olup, Uluslararası hakemli dergi statüsündedir.
          Nitelikli bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve olağanüstü sıcak, etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Hizmetin niteliği yönünden bölgenin sağlık alanına yönelik beklentileri de cevaplamaya çalışılmaktadır. Hastane, morfoloji binası ve merkezi dersliklerde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar, projeksiyonlu- mikrofonlu amfilerde modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.