İdari Birimler

Ahmet Sabit UĞURLU
Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteryası

Hatice EROĞLU KAFKAS

Personel İşleri
Mehmet KAYA

Klinik - Girişimsel Olmayan Etik Kurul Sekreterliği
Melek YALNIZ 

Hukuk Bürosu
Esra YILMAZ

Öğrenci İşleri
Nevin BOSTANCI
Selim KARAÇOBAN
Mehmet Kamil TEMEL

Mali İşler
Serdar BAYRAKDAR (Mali İşler Şefi)
Merve ALKAN YILDIZ
Önder YILDIZ

Yazı İşleri
Yeter YILMAZ 

Taşınır işlem- Satınalma
Rıza USLU

Teknisyenlik
Tuğrul KURU

Temel Tıp Bilimleri-Dahili Tıp Bilimleri-Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreteri
Vildan MELENLİ-  Melek YALNIZ 

Dekan Sekreteri
Gül Nazlı MEZARCI 

Fotokopi-Evrak Dağıtım-Ders Araç Gereçleri
Kenan KÖKSAL

Anatomi Laboratuvarı Görevlisi
Hakan ÖZCAN

Mahmut DİK

Mesleki Beceri Laboratuvarı

Hakan ÖZCAN

Histoloji Embriyoloji Labaratuvar Görevlisi

Önder Barış YÜRÜK

Patoloji Laboratuvarı

Kübra KURNAZ