Birim Yönetici Sunusu

     DEKANIN MESAJI 

  Tıp Fakültesi  1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş  ve 1996 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.    Tıp Fakültemiz 2006  yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Fakültemizde nitelikli bir tıp eğitimi için; kaliteli öğrenci, iyi bir fiziki alt yapı ve olağanüstü sıcak, etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi amaçlanmaktadır. Tıp, doğruluğu ve başarıları her kesimden insanı ilgilendiren uygulamalı bir bilimdir. Tıp Fakülteleri, eğitim ve araştırmaların yanı sıra, sağlık hizmeti de vermektedir. Yalnız tedavi edici hekimlik değil koruyucu hekimlik uygulamaları da verilen hizmetin bir parçasıdır. Hizmetin niteliği yönünden bölgenin sağlık alanına yönelik beklentileri de cevaplamaya çalışılmaktadır. Hastane, morfoloji binası ve yeni hizmete giren dersliklerimizde yürütülen hizmetlerde modern laboratuvarlar, projeksiyonlu- mikrofonlu amfilerde modern cihazlarla uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim uygulanmaktadır.

Bir ülke halkının sağlıklı olması sadece kişi, aile, toplum için önemli olmayıp, aynı zamanda o ülkenin hem daha güçlü olabilmesi için, hem de daha rahat yaşanabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle toplumlar ve insanlar için önemli olan sağlığın; korunmasını sağlayan, bozulduğunda düzeltilmek için çalışan hekimler insanın yaşama hakkına hizmet eden kutsal ve o kadar da zor bir görevi üstlenmişlerdir. Bu kutsal ve zor görev ömür boyu öğrenmeyi ve çalışmayı gerektirir. Çünkü tıp disiplinli, sürekli yeni gelişmeler ve buluşların olduğu bir alandır.     

Hekimin görevi sadece hastanın tanısını koyup tedavi etmek değil, aynı zamanda koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı alanlarında da görevleri vardır. Ayrıca sağlığın korunması, hastalıkların nedenleri, sonuçları ve tedavileri konularında da evrensel bilgi birikimine katkı yapacak araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

 Hekimler insan vücuduna müdahale etme bilgi ve yetkisine sahip oldukları için çok iyi yetiştirmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle tıp fakültelerinde verilecek eğitim ve öğretim önem kazanmaktadır. Hekimlerin yetiştirilmesi; yoğun bir bilgi birikimi, bu bilginin uygun koşullarda paylaşımı, deneyim ve becerilerin geleceğin hekim adaylarına aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Hekimlerin yetiştirilmesinde eğitim-öğretim tekniklerinin kullanımı çok değerli olmakla birlikte tıp eğitiminde en değerli unsur insandır. Bu nedenle tıp eğitiminde direk hoca öğrenci ilişkisi yani usta-çırak ilişkisi çok önemlidir.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız; insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmiş, karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, hastalarına karşı saygılı anlayışlı sorumlu davranan, kaliteli, bilgili, elde ettikleri bilgi ve becerileri devamlı geliştiren, bunları insanlara en etkili bir biçimde uygulayan, dürüst, tıbbi etik ve tüm etik değerlere bağlı olan, bilimsel bilgi ve teknolojileri bilen, yararlanabilen, uygulayabilen hekimler yetiştirmektir. Fakültemiz bu özelliklere sahip hekimlerin yetişmesi için yeterli fiziki koşullara, eğitim öğretim araç, gereçlerine ve öğretim kadrosuna sahiptir. 

Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim çocuklarımız olup onların iyi bir hekim, iyi bir insan olmaları için büyük çaba gösteriyoruz.  

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak   “Önceliğimiz Öğrencilerimizdir”

Prof.Dr. İdris ŞAHİN

Dekan