Birim Yönetici Sunusu

     DEKANIN MESAJI 

   Tıp Fakültemiz  1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak Düzce’de kuruldu, 1996 yılında eğitim öğretime başladı,  2006  yılında çıkan 5467 sayılı kanunla da yeni kurulan Düzce Üniversitemize bağlandı. Eğitim öğretime 23 öğrenci ile başladık, 2017-2018 Eğitim Öğretim Akademik Yılında Birinci Dönem öğrenci sayımız yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte 153’e ulaştı.

   İlk mezunları 2001–2002 Eğitim Öğretim yılında verdik. Tıp Fakültemizden bugüne kadar  708 pratisyen hekim, 431 uzman hekim mezun oldu.

   Tıp Fakültemiz Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimler Bölümlerine bağlı 40 anabilim dalında 35 profesör, 18 doçent, 59 yardımcı doçent, bir uzman, 161 tıpta uzmanlık öğrencisi olmak üzere toplam 274 akademik kadro ve 754 öğrenci ile eğitim öğretim yapmakta ve sağlık hizmeti vermektedir.

   Tıp Fakültemiz bünyesinde iki dergi bulunmaktadır. Konuralp Tıp Dergisi 2009 yılından beri yılda üç sayı olarak basılmakta, Emering Sources Citation Index ve TR dizinde taranmaktadır. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi  SCOPUS, EBSCO, EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, ULAKBIM DERGİPARK, TÜRK ATIF DİZİNİ, TÜRK MEDLİNE indeksleri tarafından taranmakta olup 1996 yılından beri yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

   Bir ülke halkının sağlıklı olması sadece kişi, aile, toplum için önemli olmayıp, aynı zamanda o ülkenin hem daha güçlü olabilmesi için, hem de daha rahat yaşanabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle toplumlar ve insanlar için önemli olan sağlığın; korunmasını sağlayan, bozulduğunda düzeltilmek için çalışan hekimler insanın yaşama hakkına hizmet eden kutsal ve o kadar da zor bir görevi üstlenmişlerdir. Bu kutsal ve zor görev ömür boyu öğrenmeyi ve çalışmayı gerektirir. Çünkü tıp disiplinli, sürekli yeni gelişmeler ve buluşların olduğu bir alandır.      

   Hekimin görevi sadece hastanın tanısını koyup tedavi etmek değil, aynı zamanda koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı alanlarında da görevleri vardır. Ayrıca sağlığın korunması, hastalıkların nedenleri, sonuçları ve tedavileri konularında da evrensel bilgi birikimine katkı yapacak araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

   Hekimler insan vücuduna müdahale etme bilgi ve yetkisine sahip oldukları için çok iyi yetiştirmeleri gerekmektedir. İşte bu nedenle tıp fakültelerinde verilecek eğitim ve öğretim önem kazanmaktadır. Hekimlerin yetiştirilmesi; yoğun bir bilgi birikimi, bu bilginin uygun koşullarda paylaşımı, deneyim ve becerilerin geleceğin hekim adaylarına aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Hekimlerin yetiştirilmesinde eğitim-öğretim tekniklerinin kullanımı çok değerli olmakla birlikte tıp eğitiminde en değerli unsur insandır. Bu nedenle tıp eğitiminde direk hoca öğrenci ilişkisi yani usta-çırak ilişkisi çok önemlidir.

   Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız; insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmiş, karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, hastalarına karşı saygılı anlayışlı sorumlu davranan, kaliteli, bilgili, elde ettikleri bilgi ve becerileri devamlı geliştiren, bunları insanlara en etkili bir biçimde uygulayan, dürüst, tıbbi etik ve tüm etik değerlere bağlı olan, bilimsel bilgi ve teknolojileri bilen, yararlanabilen, uygulayabilen hekimler yetiştirmektir. Fakültemiz bu özelliklere sahip hekimlerin yetişmesi için yeterli fiziki koşullara, eğitim öğretim araç, gereçlerine ve öğretim kadrosuna sahiptir.  

   Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim çocuklarımız olup onların iyi bir hekim, iyi bir insan olmaları için büyük çaba gösteriyoruz.   

 

                            Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi olarak                          

                             “Önceliğimiz Öğrencilerimizdir”

 

 

                                                                                                                   Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU

                                                                                                                                    Dekan