Dönem 3

Dönem 3 koordinatörü                  

Dr.Öğr.Ü.Nuri Cenk COŞKUN

Dönem 3 koordinatör Yardımcısı

Dr.Öğr.Ü. Emel ÇALIŞKAN


2020-2021 Dönem 3 Ders Programı

Dönem 3 Mesleki Beceri Labaratuvarı Ders Programı

Temel Yaşam Desteği Becerisi


İntravenöz Enjeksiyon Yapma Becerisi

Kalbi Fizik Muayene ile Değerlendirme Becerisi

Meme Muayenesi Becerisi

Temel Yaşam Desteği Becerisi2

Sindirim Sistemi Fizik Muayene Becerisi