Fakülte Yönetimi

Dekan                     Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU

Dekan Yardımcısı      Prof.Dr. Bora BÜKEN 

Dekan Yardımcısı      Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER

Fakülte Sekreteri      Ahmet Sabit UĞURLU