Dönem 5

Dönem 5 Koordinatörü                  

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah BELADA                   

Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı2020-2021 Dönem 5 Ders Programı

Dönem 5 Stajları Amaç ve Hedefleri

Staj Takvimi ve Staj Grupları

Dönem 5 Mesleki Beceri Labaratuvarı Ders Programı

Erkek Genital Sistem ve Prostat Muayenesi 

İleri Yaşam Desteği Becerisi

Lomber Ponksiyon Uygulama Becerisi

Santral Blok Uygulama Becerisi

Solunum Sistemi Fizik Muayene Becerisi

Temel Yaşam Desteği Becerisi