İntörn Öğrenciler Hk.

17 Mar

Üniversitemiz Rektörlüğünün 16/03/2020 tarih ve E.17683 sayılı yazısında; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 16.03.2020 tarih ve E.21280 sayılı yazısında belirtilen kararlar doğrultusunda; Fakültemiz 6.sınıfında eğitim yapan ve sağlık hizmet sunumunda yer alan intörn öğrencilerinin farklı özel statüde oldukları dikkate alınarak eğitim ve hizmet sunumuna devam etmeleri Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür” denilmektedir.

6. Sınıfta eğitim gören intörn öğrencilerimiz mevcut stajlarına 18.03.2020 tarihi itibarı ile devam edeceklerdir. Stajlarına 18.03.2020 tarihi itibarı ile başlamayan intörn öğrenciler hakkında Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9. Maddesi hükümleri uygulanacaktır. 17.03.2020

 

                                                                                                                                                                    Tıp Fakültesi Dekanlığı