2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları (GÜncelleme:17.07.2020)

08 Tem

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLANI

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yatay geçiş ancak eşdeğer diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında (Fakülteden Fakülteye) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.3- Yatay geçiş için öğrencinin;

  1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması ve başvuru yaptığı sınıfa geçmesi gerekir.
  2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı ortalamasının (GANO) 4’lük sistemin uygulandığı üniversiteden gelen öğrenciler için en az (YÖK 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistem karşılıkları tablosuna göre) 2,30 ve 100’lük sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
  3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • 4- Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
 1. Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran Kurumlar arası geçişler ve bunlara ilişkin değerlendirmelerde “Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesinin 13/5.b maddesine göre, Üniversiteye Giriş Puanının (100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin) %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) (100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin) %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
 2. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenip ilan edilir.
 • B-İSTENEN BELGELER
 • 1- Başvuru Formu (Tıklayınız)
 • 2- Onaylı not belgesi/transkript (Başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği tüm dersleri, bu derslerden aldığı notları ve 100’lük sisteme göre not ortalamasının gösteren belge) (100’lük sisteme göre not ortalamasını getiremeyen adaylarda “Yükseköğretim kurulu not sistemindeki 100’lük not karşılıkları” tablosu kullanılır.)
 • 3- Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve ders içeriklerinin) onaylı örneği
 • 4- Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi. (internet çıktısı)
 • 5- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 • 6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 7- Yeni tarihli öğrenci belgesi
 • 8- Kesin kayıtta ayrıca; kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge teslim edilecektir
 • C-2020-2021 TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2. SINIF KONTENJAN

3. SINIF KONTENJAN

4. SINIF KONTENJAN

5. SINIF KONTENJAN

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

4

0

4

0

4

0

4

0


 • D-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ / YERİ

Başvuru Tarihleri

20 Temmuz-24 Temmuz 2020

Değerlendirme

27 Temmuz-29 Temmuz 2020

Sonuç İlanı

04 Ağustos 2020

 Asıl Olarak Yerleşenleri Kayıt Tarihleri 10-12 Ağustos 2020
 Yedek Kayıt Tarihleri 13-14 Ağustos 2020


 • Başvurular Online-Posta-Kargo veya şahsen kabul edilmektedir.
 • Online Başvurular basvuru.tip.duzce.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • Belge geçer (Faks) yada elektronik ortamda (e-posta) gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası 5. Kat Konuralp / DÜZCE
 • İstenilen tüm belgelerin aslının onaylı mühürlü olması şarttır. Eksik başvuru evrakları değerlendirmeye alınmaz.