Dönem 1 İskelet ve Doku Sistemleri (4. Komite) Ders Kurulu Sınavı

26 Haz

Dönem 1 İskelet ve Doku Sistemleri (4. Komite) Ders Kurulu Sınavı 01.07.2020 tarihinde (Çarşamba) 10:00-13:15 saatleri arasında online olarak yapılacaktır. Sınav Süresi 195 dakikadır.

Online Kurul sınavına  http://onlinesinav.duzce.edu.tr adresinden girilecektir. 

Sınav kılavuzu için tıklayınız. (Klavuz güncellenmiştir.)

Sınav sırasında oluşabilecek herhangi bir teknik aksaklıkta Öğrenci İşlerinden Selim KARAÇOBAN'a ulaşabilirsiniz.