2019 İlkbahar Dönemi SAHU Kapsamında Fakültemize Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Dikkatine

21 Ağu

Kayıtlar: 19.08.2019-29.08.2019 tarihleri arasında Fakültemiz Personel İşlerinde yapılacaktır.

Başvuru Evrakları: -Dilekçe

                           -2 Adet Fotoğraf

                          -Çalışma Belgesi

                          -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

                          -Mezuniyet Belgesi

                          -TUS Puanını Gösterir Sonuç Belgesi