Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

25 Oca

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

** Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları öğrencilere okuyacaktır.

 1- Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.  Bu araçlarla sınava girmiş öğrencilerin adı salon           sınav tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

2- Yiyecek, tüketim malzemeleri ile sınava girilmez ancak şeffaf şişe içerisinde su getirilebilir.

3- Sınav salonundan ayrılan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaz.

4- Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli                   sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

5- Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir ve ayrıca hakkında, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî              Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

6- Görevlilerin öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

7- Cevap formuna yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık yapılmasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

8- Kitapçık üzerinde işaretleme yaparken dikkat çekici büyüklük ve şekilde işaretleme yapılması sınav kurallarına aykırı olarak değerlendirilecektir.